CONDIŢII GENERALE DE ACORDARE A GARANŢIEI
PENTRU PRODUSELE ACHIZIŢIONATE DIN MAGAZINELE CENTRUL DE CALCULATOARE

Prezentul document atestă că produsul achiziționat beneficiază de garanție și service gratuit în condițiile respectării regulilor de instalare și utilizare prevăzute în manualul produsului și în certificatul de garanție. Fabricantul garantează componentele utilizate în construcția produselor sale împotriva defectelor de fabricație și de material pe perioada menționată în certificatul de garanție cu începere de la data cumpărării de către utilizatorul final. Termenul de garanţie se acordă de la data vânzării.

Condițiile de garanție se asigura cf O.G. 21/92, Legea nr. 449/2003 republicata în 06.05.2008, O.U.G.174/2008 și legile asociate în vigoare, actualizate.

Garanția se acordă la service-ul firmei Centrul de Calculatoare S.R.L., din REŞITA, B-dul Republicii nr.25, iar acolo unde condițiile impuse de producător/importator nu permit acest lucru, în centrele de service autorizate și indicate prin certificatele de garanție personalizate de către producător/importator și predate în momentul vânzării produselor.

La solicitarea garanției acordată de firma noastră este necesar să prezentați:

Produsul însoţit de documentaţia, driverele și accesoriile primite odată cu echipamentul: cărţi, cabluri, dischete, CD-uri, în AMBALAJ ORIGINAL!, Certificatul de garanție în original, Bonul fiscal sau Factura de achiziţie.

Lipsa Certificatului de garanție sau a Facturii fiscale anulează obligația noastră de a asigura garanția! Lipsa driverelor şi/sau a accesoriilor conduce la o penalizare de 10% din valoarea actualizată a produsului (pentru fiecare din acestea).

Lipsa ambalajului exonerează de răspundere Centrul de Calculatoare în cazul deprecierilor suferite de produs în timpul transportului către, sau dinspre service-ul autorizat. Clientul are opțiunea trimiterii de către el însuși a produsului şi/sau încheierea unei asigurări pe timpul transportului.

Pe durata perioadei de garanție, firma noastră va repara sau va înlocui componentele defecte. Componenta cu care se înlocuiește preia starea garanției rămase pentru componenta înlocuită. În eventualitatea unui nou defect firma noastră, în acord cu beneficiarul, poate să înlocuiască componenta cu una compatibilă. Componenta înlocuită intră în proprietatea Centrului de Calculatoare.

Condițiile în care trebuie să funcționeze echipamentele :

 1. Temperatura de 10o-30o C şi umiditate maxim 65% fără condens, praf, vibrații, șocuri termice, electrice sau mecanice;
 1. Tensiune de alimentare furnizată obligatoriu printr-o priză cu împământare: 210-240V, frecventa rețelei: 50Hz ± 2%, iar în cazul utilizării unui prelungitor şi acesta va fi prevăzut în mod obligatoriu cu împământare;

Garanția acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului și nu se aplică pentru componentele sau produsele care în opinia specialiștilor noștri, motivată în scris, prezintă defecțiuni sau o funcționare necorespunzătoare datorită:

 1. Manipulării și exploatării neglijenţe (șocuri mecanice şi termice, grad ridicat de praf şi umiditate în zona de lucru, obiecte străine pătrunse în interiorul echipamentului, etc.);
 1. Intervențiilor neautorizate de către Centrul de Calculatoare în interiorul echipamentelor sau nepăstrării intactă a sigiliilor şi etichetelor. Prin aceasta se are în vedere şi corespondența seriilor componentelor cu cele din declarația de conformitate ;
 2. Instalării necorespunzătoare și lipsei întreținerii periodice a echipamentului;
 3. Defectelor datorate cablurilor de legătură, conectării în timpul funcționarii a cablurilor de date la echipamente sau instalației de împământare a clădirii.

NU se acordă garanție pentru:

 • Ecranul monitoarelor, TV-urilor, notebook-uri, smartphone, tablet PC, GPS, la care numărul minim de pixeli nefuncționali sau decolorați acceptați ca defect este mai mic de 6;
 • Uzura normală mecanică a produselor sau exploatarea peste limita de încărcare normală prevăzuta standard de producător;
 • Componentele cu urme de arsuri (componente cu chip-uri sau alte piese cu urme de arsuri, depreciate sau găurite);
 • Procesoare cu pini lipsă sau îndoiți, urme de arsuri, ciobite , cu elemente de răcire deteriorate;
 • Problemele cauzate de viruși sau programe instalate necorespunzător, care dau conflicte cu componente sau placi de bază cu BIOS rescris greșit;
 • Unități CD/DVD cu CD-uri/DVD-uri sparte în interior sau cu update de firmware; Produse software preinstalate; Lămpi pentru videoproiectoare;
 • Componentele sau perifericele montate şi/sau instalate de personal necalificat sau neautorizat de către firmă;
 • Utilizarea echipamentului în alte scopuri decât care a fost proiectat şi destinat;
 • Probleme legate de softurile instalate sau eventuale incompatibilități soft ce pot apărea între componente;
 • Bateriile pentru notebook, palm/pda/GPS, tablet PC, beneficiază de o garanție de 6 luni de la data vânzării, indiferent de perioada de garanție a echipamentului.

În cazul imprimantelor / copiatoarelor / multifuncționalelor:

 • Nu se acordă garanție pentru Consumabile, inclusiv cele vândute împreună cu echipamentul;
 • Nu se înlocuiesc gratuit piesele de uzură regulată (cele indicate de producător în documentația de service și cu durata de utilizare mai mică decât termenul de garanție) și cele ale căror defecțiune se datorează neînlocuirii la timp a celor de uzură regulată.
 • Întreținerea curentă (curățire optică, mecanică, lubrifiere, reglaje electronice și mecanice) nu intră în sfera intervențiilor în garanție, acestea putând fi efectuate contra cost prin contract sau la cerere.
 • Utilizarea cartușelor laser sau cerneala, recondiționate, cu etichete dezlipite, reumplute, perforate, sau a cartușelor „compatibile”, utilizarea unui suport de tipărire necorespunzător sau materiale consumabile altele decât cele atestate de producător duc la pierderea garanției echipamentului;
 • Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru o eventuală pierdere de software care s-ar putea putea întâmpla în cazul reparației echipamentului, sarcina salvării datelor fiind responsabilitatea clientului, orice reclamații ulterioare considerându-se nefondate. De aceea insistam asupra salvării datelor şi programelor importante înaintea solicitării garanției produsului suspect a fii defect, cât şi preventiv.
 • În lipsa altor prevederi contractuale, garanţia se acordă clienților în mod exclusiv pentru subansamblele, echipamentele şi componentele achiziționate de aceștia direct de la firma noastră, în această situație noi nefiind în nici un caz răspunzători în faţa terților.
 • În cazul custodiilor, la solicitarea acordării garanției este necesar să se prezinte echipamentul în ambalajul original.
 • În cazul solicitării nejustificate a garanției clientul poate fi obligat la plata manoperei de diagnosticare a produsului reclamat defect şi care nu poate fi mai mică de 10 USD la cursul BNR al zilei, pentru fiecare componentă reclamată.
 • Durata medie de utilizare este de 3 ani, timp în care se asigura piese de schimb în post-garanție.

La recepția produselor vă rugăm să verificați concordanța livrării cu cele înscrise în prezentul document și integritatea produselor. Reclamațiile ulterioare în cazul produselor deteriorate (lovite, crăpate, cu sigilii, etichete rupte sau deteriorate, modificate, etc) nu vor fi luate în considerare, indiferent de motiv.