Atenţie Acest site utilizeaza cookie-uri. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea acestora. Pentru mai multe informatii puteti consulta Politica de confidențialitate a datelor personale.

Condiții generale de acordare a garanției

Condiții generale de acordare a garanției

 
Prezentul document atestă că produsul achiziționat beneficiază de garanție și service gratuit în condițiile respectării regulilor de instalare și utilizare prevăzute în manualul produsului și în acest certificat de garanție. Fabricantul garantează componentele utilizate în construcția produselor sale împotriva defectelor de fabricație și de material în perioada de garanție.
Garanția se asigură cf O.G. 21/1992, Legea nr. 449/2003 republicată, O.U.G.174/2008, legile asociate în vigoare, actualizate. Garanția se acordă la service-ul firmei Centrul de Calculatoare S.R.L., din REȘIȚA, Bv. Republicii nr.26, scara B, parter sau în centrele de service autorizate indicate de producător/importator.

La solicitarea garanției acordata de firma noastră este necesar sa prezentați: Produsul însoțit de Certificatul de garanție în original, Bonul fiscal și Factura de achiziție, documentația, driverele și accesoriile echipamentului, cabluri, dischete, CD-uri, etc.
Pe durata perioadei de garanție, firma noastră va repara sau înlocui componentele defecte. Componenta cu care se înlocuiește preia starea garanției ramase pentru componenta înlocuită. În eventualitatea unui nou defect firma noastră de comun acord cu beneficiarul, poate sa înlocuiască componenta cu una compatibilă. Componenta înlocuită intra în proprietatea Centrului de Calculatoare.

Condițiile de funcționare a echipamentelor

Temperatura de 10-30 C și umiditate maxim 65% fără condens, praf, vibrații, șocuri termice, electrice sau mecanice;
Tensiune de alimentare la priza obligatoriu cu împământare: 210-240V, frecventa rețelei: 50Hz  2% iar în cazul utilizării unui prelungitor obligatoriu și acesta va fi prevăzut cu împământare;
Garanția acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normala a produsului și nu se aplica pentru componentele sau produsele care în opinia specialiștilor noștri , motivată în scris, prezintă defecțiuni sau o funcționare necorespunzătoare datorită:
a. Manipulării și exploatării neglijente (șocuri mecanice, termice și electrice, grad ridicat de praf și umiditate în zona de lucru, obiecte străine pătrunse în interiorul echipamentului, etc.);
b. Intervențiilor neautorizate de către furnizor în interiorul echipamentelor, distrugerea sigiliilor sau a etichetelor cu serii;
d. Instalării necorespunzătoare de către personal neautorizat sau lipsa întreținerii periodice a echipamentului;
e. Cablurilor de legătură sau de date defecte, conectării/deconectării acestora în timpul funcționării echipamentelor.
f. Exploatării peste limita de încărcare normală prevăzută de producător;
g. Procesoare cu pini lipsă sau îndoiți, cu elemente de răcire deteriorate;
h. Virușilor sau programelor instalate necorespunzător, update-uri eronate sau nefinalizate de BIOS, firmware, root-are Android;
i. Unități CD/DVD cu CD-uri/DVD-uri sparte în interior.
j. Instalării sau montării de către personal necalificat sau neautorizat a componentelor sau perifericelor.

NU se acorda garanție pentru:

Ecranul monitoarelor, TV-urilor, notebook-uri, smartphone, tabletă PC, GPS, la care numărul de pixeli nefuncționali sau colorați este mai mic decât cel specificat de producător ca fiind acceptați;
Uzura mecanică normală a produselor;
Produsele software preinstalate;
Utilizarea echipamentului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat și destinat;
Echipamente cu sigilii sau serii deteriorate / modificate;
Probleme generate de softurile instalate, incompatibilități soft ce pot apărea între componente, modificări ale soft-ului - doar în limita prevăzută de producător.

În cazul imprimantelor, copiatoarelor sau multifuncționalelor

Nu se acordă garanție pentru consumabile, inclusiv cele vândute împreună cu echipamentul;
Nu se înlocuiesc gratuit piesele de uzura regulată (cele indicate de producător în documentația de service și cu durata de utilizare mai mica decât termenul de garanție) și cele ale căror defectare se datorează neînlocuirii la timp a celor de uzură regulată.
Întreținerea curentă (curățire optica, mecanica, lubrifiere, reglaje electronice și mecanice) nu intra în sfera intervențiilor în garanție, acestea putând fii efectuate contra cost prin contract sau la cerere.
Utilizarea cartușelor laser sau cerneală, recondiționate, cu etichete dezlipite, reumplute, perforate, sau a cartușelor „compatibile”, utilizarea unui suport de tipărire necorespunzător sau materiale consumabile altele decât cele atestate de producător, pot duce la defectarea echipamentului și pierderea garanției;
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru o eventuala pierdere de software care ar putea rezulta în cazul reparației echipamentului, sarcina salvării datelor fiind responsabilitatea clientului, orice reclamații ulterioare considerându-se nefondate.
În lipsa altor prevederi contractuale, garanția se acorda clienților în mod exclusiv pentru subansamblele, echipamentele și componentele achiziționate de aceștia direct de la firma noastră, în aceasta situație noi nefiind în nici un caz răspunzători în fata terților.
În cazul custodiilor, la solicitarea acordării garanției este necesar sa se prezinte echipamentul în ambalajul original.
În cazul solicitării nejustificate a garanției clientul poate fi obligat la plata manoperei de diagnosticare a produsului reclamat defect și care nu poate fi mai mica de 10 USD la cursul BNR al zilei, pentru fiecare componentă reclamată.

Bateriile pentru notebook, palm/pda/GPS, tabletă PC, Smartphone, boxe, lămpi pentru videoproiectoare, etc, beneficiază de o garanție limitată, conform specificațiilor producătorului, indiferent de perioada de garanție a echipamentului.

Vă rugăm să verificați concordanta livrării cu cele înscrise în prezentul document și integritatea produselor. Reclamațiile ulterioare în cazul produselor deteriorate (lovite, crăpate, cu sigilii, etichete rupte sau deteriorate, modificate, etc) nu pot fi luate în considerare, indiferent de motiv.