Hardware B2B

Operaţiuni executate în cadrul întreţinerii hardware

Pentru staţiile de lucru cu sistem de operare Windows

Întreținere tehnică lunară/trimestrială pentru prevenirea defecţiunilor:

 • Deschiderea sistemului în vederea desprăfuirii și dezoxidării contactelor componentelor interne;
 • Verificarea stării harddisk-ului, memoriilor și sursei de alimentare;
 • Înlocuirea componentelor defecte, sau cu funcționare în afara parametrilor normali.

(Atenţie: costul achiziţionării acestora nu face obiectul prezentului contract )

 • Curăţare cu CD Cleaner a unităţilor CD-ROM ;
 • Optimizarea spaţiului de pe hard disk prin eliminarea fișierelor temporare, cookies și defragmentare;
 • Verificarea modului de lucru în reţea și optimizare;
 • Verificare cabluri şi conectori interni şi externi, mouse, tastatura etc ;
 • Instalarea de echipamente periferice daca acestea sunt achiziţionate de la Centrul de Calculatoare;

La solicitarea beneficiarului se va interveni în vederea remedierii defecţiunilor apărute între inspecţiile tehnice periodice.

Timpul maxim de începere a intervenţiei nu va depăşi 2 ore în timpul programului de lucru săptămânal, în localitatea Reșița și 8 ore în celelalte localități.

La imprimante

 • Desprăfuirea şi curăţarea periodica exterioară şi interioară;
 • Curăţarea şi gresarea componentelor în mişcare atunci când situația o cere, la sediul executantului;
 • Calibrarea imprimantelor color, atunci când este cazul.

La routere, switch-uri şi elementele pasive ale reţelei

 • Curăţarea exterioară şi interioară când situaţia o impune;
 • Remedierea oricăror probleme apărute la componentele reţelei (cabluri, prize, conectori, etc);

Pe toata perioada depanării, Centrul de Calculatoare va asigura înlocuirea router-ului, switch-ului defect.

La UPS-uri

 • Curăţarea exterioară şi interioară când situaţia o impune;
 • Înlocuirea acumulatorilor atunci când este cazul.

(Atenţie: costul achiziţionării acestora nu face obiectul prezentului contract)

Pe toată perioada reparaţiilor, Centrul de Calculatoare va asigura înlocuirea UPS-ului defect.

La monitoare

 • Reglarea şi calibrarea imaginii când este cazul;

În cazul în care reparaţia necesită condiţii de laborator, executantul va asigura înlocuirea acestuia pe toată perioada reparației.