Prelucrarea Datelor Personale

| Protecția Datelor cu Caracter Personal

Politica de confidențialitate

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Având în vedere prevederile Legea 190 din 2018 și Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, societatea CENTRUL de Calculatoare SRL dorește sa își asume angajamentul cu privire la respectarea legislației aplicabile domeniului datelor cu caracter personal astfel încât sa ne bucuram în continuare de încrederea dumneavoastră ("CENTRUL" și/sau "Societatea").

Aceasta notă de informare este detalierea a cum, când și de ce vă prelucram datele cu caracter personal atunci când achiziționați un produs existent într-unul din magazinele fizice CENTRUL SRL sau în magazinul virtual, când vizitați website-ul nostru sau aveți interacțiuni cu noi, condițiile în care le putem dezvălui altora și cum le păstrăm în condiții de siguranță.

Daca aveți orice întrebare privind modalitatea în care va prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal vă puteți adresa Departamentului responsabil cu Protecția Datelor CENTRUL SRL. la adresa de e-mail gdpr@centrul.ro sau ne puteți contacta prin posta la sediul nostru social din aleea Roman nr.3, sc.1, ap.20, Reșița, Caraș-Severin.

 

1. CENTRUL OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL IN MOD DIRECT

Ca regula, CENTRUL obține date cu caracter personal (adică orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă) direct de la dumneavoastră.

Daca sunteți client CENTRUL, vom obține datele dumneavoastră de contact (cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon), date rezultând din tranzacțiile efectuate (cum ar fi detalii privind produsele achiziționate și modalitățile de plata alese).

 

2. CENTRUL POATE OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL IN MOD AUTOMAT

Pot exista situații în care CENTRUL obține datele dumneavoastră cu caracter personal în mod automat.

Astfel, în cazul în care ați efectuat o achiziție a unui produs în magazinul virtual CENTRUL, detalii privind geolocalizarea și traficul de internet (cum ar fi adresa de IP) vor fi prelucrate.

CENTRUL va interacționa cu dumneavoastră în mediul online și în cel fizic, ca urmare a accesării de către dumneavoastră a diferitelor reclame personalizate pe care CENTRUL sau furnizorii de servicii acționând în numele CENTRUL vi le transmit.

 

3. CENTRUL POATE OBTINE DATE CU CARACTER PERSONAL DIN ALTE SURSE

Pot exista situații în care CENTRUL obține datele dumneavoastră cu caracter personal din alte surse.

Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi obținute de CENTRUL din surse legitime (ca urmare a vizitării de către dumneavoastră de website-uri partenere), ca urmare a unor procese de fuziune sau ca urmare a dezvăluirii acestora de către alte persoane pentru efectuarea unei achiziții a unui produs într-un magazin fizic sau virtual CENTRUL. În acest ultim caz, CENTRUL va considera că sunteți autorizat pentru dezvăluirea acestor date cu caracter personal.

 

4. CENTRUL PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL IN SCOPURI DETERMINATE

CENTRUL prelucrează date cu caracter personal în scopuri determinate.

Astfel, în funcție de relația existenta intre dumneavoastră și CENTRUL, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate daca avem consimțământului dumneavoastră, daca sunt necesare pentru încheierea și desfășurarea relațiilor contractuale, daca sunt necesare ca CENTRUL sa îndeplinească obligații legale sau daca exista interese legitime ale CENTRUL care nu prevalează drepturilor și libertăților dumneavoastră fundamentale.

CENTRUL poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal daca avem consimțământul dumneavoastră pentru:

trimiterea materialelor publicitare prin diferite metode de comunicare (e-mail, SMS, posta);

verificarea satisfacției clienților în ceea ce privește activitatea CENTRUL și a colaboratorilor săi;

personalizarea și transmiterea de oferte promoționale.

transmiterea de informații financiare, situația contului, informații de plata

 Daca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în baza consimțământului, veți avea posibilitatea de a va oferi consimțământul, de a refuza acordarea consimțământului sau de a va exprima la un moment ulterior consimțământul. În acest sens, înțelegeți că CENTRUL vă va putea contacta pana la momentul la care va veți exercita opțiunea cu privire la consimțământ.

De asemenea, CENTRUL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru:

executarea contractului încheiat cu CENTRUL;

pentru conformarea cu normele, reglementările legale, codurile de conduita sau ghidurile aplicabile CENTRUL sau în vederea aplicării legii și cooperării cu autoritățile competente (inclusiv, dar fără a ne limita la, autoritățile fiscale și judiciare).

prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedura (inclusiv, dar fără a ne limita la, redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare încheierii unei tranzacții, obținerea de consultanta juridica și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

cooperarea cu autoritățile publice;

gestionarea și pregătirea rapoartelor interne.

 

5. CENTRUL POATE DEZVALUI DATE CU CARACTER PERSONAL UNOR TERTE PĂRTI

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, comunicam aceste date către terți, incluzând partenerii CENTRUL, cum ar fi:

furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăti, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistentei pentru clienți;

orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);

consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;

autorități de reglementare, organe profesionale și/sau autorități publice pentru conformitate cu reglementarilor aplicabile.

 

6. CENTRUL GARANTEAZA DREPTURILE CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, CENTRUL garantează respectarea drepturilor dumneavoastră:

dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea CENTRUL că prelucram datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

dreptul la rectificare care se refera la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a va șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

dreptul la restricționarea prelucrării se aplică în cazul în care :

dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal

prelucrarea este ilegala și va opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării

CENTRUL SRL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța,

v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifica daca interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră

dreptul de a va opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstram că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța;

dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau va afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este permisa de lege.

 

Cu excepția dreptului de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, aceste drepturi pot fi exercitate prin trimiterea unei solicitări scrise:

prin posta, la sediul nostru social din aleea Roman nr.3, sc.1, ap.20, Reșița, Caraș-Severin

prin email, în atenția Departamentului responsabil cu Protecția Datelor CENTRUL SRL la adresa de e-mail gdpr@centrul.ro

 

7. CENTRUL PRELUCREAZA IN MOD PRUDENT DATELE CU CARACTER PERSONAL ALE COPIILOR

CENTRUL nu solicita în mod voit date cu caracter personal ale persoanelor sub 16 ani. Daca situația o va impune, CENTRUL va prelucra date cu caracter personal ale unei persoane sub 16 ani numai daca și în măsura în care consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat sau autorizat de părinte sau de titularul răspunderii părintești asupra acestei persoane.

 

8. CENTRUL PASTREAZA DATELE CU CARACTER PERSONAL PE O PERIOADA LIMITATA

CENTRUL va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesara conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabila (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

 

9. CENTRUL DETINE MASURI REZONABILE DE ASIGURARE A SECURITATII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CENTRUL va depune toate eforturile rezonabile pentru a va proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor masuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

 

Politica de gestionare a fișierelor de tip cookie

Ce sunt și cum sunt folosite cookie-urile?

Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea magazinului online CENTRUL de către vizitatori.

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format de regula din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Notă: Cookie-ul nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului, nu conține programe software sau viruși, fiind complet pasiv.

Atunci când utilizatorul accesează un site web de pe un browser de navigare pe internet, site-ul web transmite informații către browser iar acesta creează un fișier text. De fiecare data când utilizatorul accesează din nou respectivul site, browser-ul transmite acest fișier către site-ul web. Astfel cookie-ul anunță site-ul web întotdeauna când utilizatorul revine pe site.

În general rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapida și facila intre utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-și poate relua cu ușurința activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta sa fie nevoit sa-și amintească paginile în care a navigat sau sa navigheze în întreg site-ul de la început.

De ce folosim cookie-uri?

Pentru a recunoaște noi vizitatori pe site-urile și aplicațiile CENTRUL

Pentru a recunoaște vizitatorii din trecut.

Pentru a va păstra parola daca sunteți înregistrat pe site-ul nostru.

Pentru a îmbunătăți site-urile și aplicațiile CENTRUL

Pentru a înțelege mai bine interesele clienților noștri și ale vizitatorilor site-ului nostru.

 

Tipuri de cookie-uri folosite pe site-ul CENTRUL

Cookie de performanta

Acestea rețin preferințele utilizatorului și modul cum folosesc site-ul, astfel încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Acestea nu colectează informații care pot identifica utilizatorii, toate datele fiind anonime. Cookie-urile de performanta sunt folosite doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează site-ul.

 

Cookie de sesiune

Acestea sunt stocate în dispozitivul utilizatorului în timpul sesiunii de navigare. Acestea stochează un identificator anonim de sesiune, permițând utilizatorului sa viziteze un site web fără a fi necesar sa introducă în fiecare pagina informațiile de identificare (nume de utilizator, parola, etc).

Astfel de cookie-uri se folosesc frecvent într-un magazin online. Spre exemplu atunci când utilizatorul vizitează o anumita pagina și selectează anumite produse, cookie-ul retine produsele selectate și le adaugă în coșul de cumpărături, care va conține toate produsele selectate în momentul în care utilizatorul dorește sa părăsească pagina.

Cookie-urile de sesiune sunt stocate în memoria dispozitivului doar pe durata unei sesiuni de navigare pe internet și sunt eliminate când browser-ul este închis. De asemenea pot deveni inaccesibile și daca sesiunea a fost inactiva pentru o anumita perioada de timp.

 

Cookie funcționale

Cookie-urile funcționale stochează preferințele utilizatorilor și permit site-ului sa asigure o experiența îmbunătățita în timpul navigării. Astfel aceste cookie-uri asigura livrarea unui conținut personalizat pe baza istoricului de navigare, permițând astfel recunoașterea utilizatorului.

 

Cookie esențial

Cookie-urile esențiale stochează date legate de sesiunea curenta a utilizatorului. Acest tip de cookie se poate dezactiva, dar site-ul va deveni nefuncțional.

 

Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor folosim următoarele tehnologii:

 

Google Analytics

Folosim Google Analytics pentru a colecta informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-urile și aplicațiile noastre web. De exemplu, colectam detaliile precum sursa vizitei și numărul total de vizitatori pe site-ul și aplicațiile noastre. Acest lucru ne permite sa determinam eficienta campaniilor noastre de promovare și activitatea utilizatorilor pe site-urile și aplicațiile noastre.
Găsi
ți mai multe detalii despre politica de confidențialitate Google Analytics aici: https://support.google.com

 

Cum pot controla cookie-urile?

Browser-ul de navigare pe internet oferă posibilitatea utilizatorilor de a controla/dezactiva cookie-urile. Modul în care faceți acest lucru depinde de tipul de modul cookie.
Pentru a afla mai multe despre activarea/dezactivarea sau
ștergerea cookie-urilor din browser puteți accesa aceasta pagina: http://www.allaboutcookies.org/

Unele browsere de navigare au funcția "Nu urmări" care permite utilizatorilor sa nu fie urmăriți în timpul navigării. Blocarea cookie-urilor sau folosirea modului Nu urmări pot bloca anumite funcționalități de pe site-urile noastre.

 

Cum dezinstalez/șterg cookie-urile?

Dezactivarea cookie-urilor poate face dificila sau chiar impracticabila navigarea pe anumite site-uri web. De asemenea nu va mai puteți bucura de o experiența plăcută de navigare și implicit de toate beneficiile oferite de către website-ul respectiv.

Browserele actuale oferă posibilitatea utilizatorilor de a schimba setările cu privire la cookie-uri. Acestea se regăsesc de regula în meniul "Ajutor", "Opțiuni" sau "Preferințe" din cadrul browsere-lor.

În link-urile de mai jos găsiți informații cu privire la cookie-uri de la cele mai populare browsere de navigare pe internet:

Internet Explorer

Mozila Firefox

Safari

Google Chrome

 

 

Politica privind confidențialitatea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (centrul.com) este înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 31314.

Siguranța datelor dumneavoastră este cea mai importanta pentru noi, de aceea tratam cu SERIOZITATE șIMPLICARE orice aspect privind protecția datelor dumneavoastră.
Mai mult decât atât, ne 
AMBITIONAM sa va oferim o experiența unica atât în cadrul magazinului online cat și în fiecare punct de lucru pe care-l vizitați.

 

DE CE-MI SUNT PRELUCRATE DATELE?

Având în vedere necesitatea conformării cu dispozițiile GDPR, precum și faptul că suntem dedicați în a avea grija de datele dumneavoastră cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail, s.a. în funcție de scopul prelucrării) care se regăsesc în baza noastră de date, va informam că acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră (amintim câteva procese fără a ne limita la acestea: REZERVARE/VANZARE/DERULARE COMENZI, TRANSPORT și LIVRARI, GARANTII și SERVICE, întreținerea relațiilor cu clienții - SERVICIUL SUPORT CLIENTI, desfășurarea proceselor de recrutare).

 

CE OPTIUNI AM?

De a va exercita drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal și în acest sens, va rugam sa consultați secțiunea 2.1 Drepturile persoanei vizate

 

CUM MA INFORMEZ SUPLIMENTAR CU PRIVIRE LA NOILE REGLEMENTARI?

Suntem dedicați protecției și securității datelor dumneavoastră și ne dorim sa fiți informați și sa decideți în cunoștința de cauza asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.

În acest sens, va rugam sa consultați și paginile următoare pentru a afla mai multe informații cu privire la aplicarea GDPR începând cu data de 25 mai 2018 și cum se transpune acesta în relația noastră

 

CUM VA POT CONTACTA?

În cazul în care mai aveți neclarități sau doriți și mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, va rugam sa ne transmiteți un e-mail la adresa gdpr@centrul.ro și va vom răspunde în cel mai scurt timp.

Nota: CENTRUL se aliniază tuturor masurilor legislative privind protecția datelor cu caracter personal.

 

INFORMARE PRIVIND APLICAREA GDPR IN CADRUL CENTRUL SRL

0. INTRO:

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplica Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare Regulamentul GDPR.

Va rugam sa consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprima politica companiei CENTRUL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul CENTRUL SRL prelucram datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

DEFINITII:

Operator = Operatorul care prelucrează date în sensul Regulamentului GDPR este CENTRUL SRL, firma înmatriculată la Registrul Comerțului cu Nr. J11/587/2003, cod fiscal RO15715771 și aleea Roman nr.3, sc.1, ap.20, Reșița, denumit în continuare Operatorul sau CENTRUL.

Date contact ale departamentului responsabil pentru protecția datelor = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: aleea Roman nr.3, sc.1, ap.20, Reșița, în atenția DEPARTAMENTULUI RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR sau la adresa de email gdpr@centrul.ro

Cookies = Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format de regula din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tableta, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Persoana vizata în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizica identificata sau identificabila (care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizata poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice alta persoana fizica ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, data nașterii, adresa, nr. de telefon și adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrica de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail.

Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

1. SCOPURILE SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR DVS.:

Conform Legii 190 din 2018 și Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre CENTRUL și persoana vizata. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maxima confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.
Va rugam sa consulta
ți mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucram date și temeiul juridic:

1.1. CONTRACTAREA SI ADMINISTRAREA RELATIEI CU CLIENTII:

a. Accesarea site-ului:

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferata, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

b. Date pentru contul de client:

În momentul creării unui cont de client cu ajutorul opțiunii client nou , datele dumneavoastră vor fi salvate în baza de date a companiei CENTRUL. Aveți posibilitatea de a solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră și a contului dumneavoastră de client. În cazul în care plasați o comanda pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate în scopul desfășurării cu succes a procesului de vânzare.

c. Date pentru plasarea unei comenzi:

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor dumneavoastră. Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și acolo unde este cazul pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului.

d. Datele pentru serviciul newsletter:

În momentul în care va oferiți datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de CENTRUL doar în scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.
Prin ac
țiunile de marketing direct va putem tine la curent cu produsele, serviciile și campaniile noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare. Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de a renunța oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter prin: bifarea opțiunii d Dezabonare din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa gdpr@centrul.ro prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

 

1.2. ACTIVITATI DE RECRUTARE:

În vederea transmiterii rapide a candidaturii dumneavoastră pentru unul dintre posturile disponibile în cadrul CENTRUL, puteți transmite CV-ul tău pe adresa de email jobs@centrul.ro.

Datele și documentele dumneavoastră le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră, respectiv pentru a identifica un post corespunzător disponibil în cadrul CENTRUL. Acestea sunt salvate în baza noastră de date, sunt protejate împotriva accesului neautorizat și prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

1.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

Pentru a va îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea magazinului online CENTRUL SRL de către vizitatori.

În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapida și facila intre utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii sa-și poate relua cu ușurința activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta sa fie nevoit sa-și amintească paginile în care a navigat sau sa navigheze în întreg site-ul de la început. Va rugam sa consultați Politica Cookies pentru a obține informații detaliate.

Nota: În situația în care vom intenționa sa prelucram datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, va vom furniza, înainte de aceasta prelucrare ulterioara, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante.

 

2. DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

 

2.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE SI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoana vizata beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:


a. 
Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.


b. 
Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.


c. 
Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.


d. 
Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.


e. 
Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și de a le transmite către un al operator.


f. 
Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care va privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.


g. 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afectează în mod similar într-o măsura semnificativa.


h. 
Dreptul sa va adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Cum va puteți exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, va rugam sa va adresați prin cerere scrisa, datata și semnata la adresa e-mail: gdpr@centrul.ro, ori la adresa poștală: aleea Roman nr.3, sc.1, ap.20, Reșița , Caraș-Severin, în atenția departamentului responsabil cu protecția datelor.

În cât timp răspundem solicitărilor transmise de dumneavoastră?

În termen de cel mult o luna calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate masurile solicitate.

Nota: Va rugam sa aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate masurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.
De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult doua luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând sa va informam cu privire la acest aspect, daca va fi cazul.

 

3. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER

PERSONAL:

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca și Operatorul.

3.1. TRANSMITEREA DATELOR IN SCOPUL PROCESARII COMENZILOR

Datele cu caracter personal stocate de CENTRUL sunt transmise colaboratorilor noștri în scopul finalizării/livrării comenzilor. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastră către firmele de curierat, în cazul în care optați pentru livrarea comenzii prin curier.

În cazul în care selectați opțiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, este important sa știți că aceasta operațiune se desfășoară într-un mod sigur pe site-ul pus la dispoziție de procesatorul de plăti, iar CENTRUL transmite către procesatorul de plăti doar date referitoare la comanda dumneavoastră (CENTRUL nu accesează și nu procesează nicio data personala referitoare la cardul bancar).

3.2. TRANSMITEREA DATELOR IN SCOPUL FUNCTIONARII SERVICIUL NEWSLETTER

Puteți oricând renunța la serviciul newsletter apăsând butonul Unsubscribe/Dezabonare din e-mailul recepționat, fie prin transmiterea unui email la adresa gdpr@centrul.ro prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

3.3. TRANSMITERE CATRE INSTITUTII PUBLICE, INSTANTE DE JUDECATA, PRECUM SI AUTORITATI COMPETENTE SA CERCETEZE

SAVARSIREA FAPTELOR PENALE

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania CENTRUL poate sa ofere instituțiilor competente informații cu privire la date cu caracter personal.

3.4. TRANSMITERE CATRE ALTI TERTI

3.4. TRANSMITERE CATRE ALTI TERTI

Pentru a va oferi o experiența cat mai plăcută în mediul online, ne preocupam constant sa îmbunătățim/facem mentenanța programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenanței software.

3.5. SERVICIUL DE ANALIZA WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiza web Google Adwords/Analyticsœ al societății Google Inc., în scop statistic.

Aceasta pagina de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiza al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. (Google), care la rândul sau, utilizează cookies. Informația generata de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activata, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreaga va fi transmisa către un server Google în SUA și scurtata acolo. Anonimizarea IP este activata pentru acest site. Google va folosi aceasta informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociata cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în aceasta situație s-ar putea sa nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

Nota: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service șGoogle Analytics .

4. BAZA LEGALA

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legala:

Legea 190 din 2018

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ).

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Managementul Centrul se angajează că prezenta politică de confidențialitate sa fie respectata de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.