Prelucrarea Datelor Personale

| Protecția Datelor cu Caracter Personal

SCOPUL REGULAMENTULUI

Scopul prezentului Regulament este de a stabili principiile de protecţie şi de gestionare a datelor și politica de protecţie şi gestionare a datelor aplicate de către societatea SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (centrul.com) este înregistrată în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub numărul 31314.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL (centrul.com) are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

DENUMIREA OPERATORULUI DE DATE

Nume: SC CENTRUL DE CALCULATOARE SRL
Sediul: Caraş-Severin, Reşiţa, Aleea Roman, Bloc 3, Scara 1, Apartament 20
Telefon: 0771.114.622
Adresa email: news@centrul.com
Numărul de înregistrare: RO15715771

TIPUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL GESTIONATE

Pe parcursul înregistrării Clientul este obligat să furnizeze următoarele date personale:

* nume de utilizator,
* adresa de e-mail proprie,
* adresa de facturare (Numele/ denumirea de facturare, strada, nr. casă, localitate, cod poștal),
* adresa de livrare (Numele/ denumirea de livrare, strada, nr. casă, localitate, cod poștal),
* număr de telefon

Datele înregistrate din punct de vedere tehnic pe parcursul operării sistemului: sunt acele date ale calculatorului utilizatorului, care sunt generate pe parcursul folosirii serviciului și pe care sistemul operatorului de date le înregistrează în mod automat ca rezultatul procedurilor tehnice. Datele înregistrate automat la logare și la ieșire, sistemul le păstrează în mod automat fără declarația sau actul separat al utilizatorului. Aceste date, nu pot fi asociate cu alte date personale ale utilizatorului - cu excepția cazurilor când este obligatoriu prin lege.

Pe parcursul vizitării Paginii web vom trimite unul sau mai multe cookie-uri – adică un mic fişier care conţine câte un şir de caractere – pe computerul vizitatorului/ utilizatorului, prin intermediul căruia browser-ul lui va fi identificabil în mod individual. Aceste cookie-uri le trimitem pe computerul vizitatorului doar în cazul vizitării anumitori subpagini, astfel în acestea sunt înregistrate doar faptul și timpul vizitării subpaginii respective, nicio altă informație nu este stocată.

Cookie-uri folosite:

* Cookie analitic
* Urmărire prin intermediului locatiei web
* Cookie de logare, de sesiune de identificare a utilizatorului

Funcţia “Ajutor” care poate fi gasite in meniul celor mai multe browsere ofere informatii legate de modul în care în browser:

* Cum pot fi blocate cookie-urile,
* Cum pot fi acceptate noile cookie-uri,
* Cum se poate seta browserul sa blocheze noi cookie-uri,
* Cum sa dezactivaţi alte cookie-uri.

BAZA LEGALA, SCOPUL SI MODUL GESTIONARII DATELOR

Gestionarea datelor pe site-ul www.centrul.com (de numit în continuare Pagina Web) are loc în cazul utilizatorilor conţinuturilor internet are loc in mod voluntar, conform declaraţiei bazate pe informarea corespunzătoare, care conţine acordul explicit al utilizatorilor pentru ca datele lor personale să fie folosite pe parcursul utilizarii paginii web. Prin acest consimţământ, utilizatorul furnizează în mod voluntar, în momentul folosirii paginii web, datele referitoare la înregistrare şi cele cuprinse în secţiunile de întrebări.

Scopul operării de date este asigurarea furnizării serviciilor disponibile pe Pagina web. Furnizorul păstrează datele furnizate de către Client cu un scop stabilit, exclusiv în vederea dovedirii ulterioare a executării comenzii și a termenilor contractuali a actului juridic eventual constituit.

Scopul datelor înregistrate automat este întocmirea de raporturi statistice, dezvoltarea părții tehnice a sistemului informatic și protecția drepturilor utilizatorilor.

Operatorul de date nu poate să utilizeze datele personale furnizate, în alt scop decât cele precizate în aceste puncte. Eliberarea de date personale pentru terțe persoane sau pentru autorități – dacă nu se prevede altfel cu caracter obligatoriu prin lege – se poate face exclusiv prin acordul prealabil, expres al utilizatorului.

Operatorul de date nu verifică datele personale care îi sunt furnizate. Pentru conformitatea datelor furnizate este răspunzătoare numai persoana care le-a furnizat. Oricare Client, odată cu furnizarea adresei de e-mail își asumă răspunderea că de pe adresa de e-mail indicată numai el/ea va utiliza serviciul. Având în vedere această răspundere, orice răspundere ce derivă din intrările/autentificările de pe o anumită adresă de e-mail revin acelui utilizator care a înregistrat adresa de e-mail.

DURATA DE GESTIONARE A DATELOR

Gestionarea datelor furnizate obligatoriu pe parcursul înregistrării începe odată cu înregistrarea și durează până la ștergerea înregistrării (dezactivare). În cazul datelor care nu sunt obligatorii, de la data furnizării datelor, până în momentul ștergerii datelor în cauză. Ștergerea înregistrării de către Client, precum și de către Furnizor poate avea loc oricând, în cazurile și în modurile stabilite în Clauzele Contractuale Generale (în cele ce urmează: CCG).

Sistemul – cu excepția datei ultimei vizite pe site, pe care o suprascrie în mod automat – păstrează datele înregistrate pentru o perioadă de 6 luni de la data înregistrării.

Dispozițiile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligațiilor de păstrare definite în actele normative (de ex. Legea contabilității), precum gestionările de date pe baza acordului dat pe parcursul înregistrării pe Pagina web sau prin orice alt mod.

CERCUL PERSOANELOR CARE IAU CUNOȘTIINȚĂ DESPRE DATE, TRANSMITEREA DE DATE, PRELUCRAREA DE DATE

Datele, în primul rând Furnizorul, precum și personalul intern al Furnizorului sunt îndreptățiți să le cunoască, însă acestea nu vor fi publicate, nu vor fi predate către terțe persoane.

În cadrul exploatării sistemului informatic, îndeplinirea comenzilor, finalizarea decontărilor Furnizorul poate să apeleze la un operator de date (de ex. operator de sistem, societate de transport, contabil). Furnizorul nu răspunde, pentru modul de exercitare a gestiunii de date a acestor operatori externi.

Denumirea prelucratorilor de date:

Denumire Adresa Activitate
Centrul.com Caraş-Severin, Reşiţa, Bulevardul Republicii 26, Centrul de Calculatoare - Depozit Activități de administrare
Procesare comenzi
Centrul de Calculatoare Caraş-Severin, Reşiţa, Strada Cibinului Contabilitate
 
În afară de cele de mai sus, transmiterea datelor personale referitoare la Client, poate fi întreprins doar în cazul determinat de lege în mod obligatoriu sau pe baza acordului Clientului.
 
DREPTURILE CLIENŢILOR ŞI POSIBILITĂŢI PENTRU IMPUNEREA, EXERCITAREA ACESTOR DREPTURI
 
Clientul are dreptul să ceară oricând de la Furnizor informaţii despre datele sale personale, de asemenea le poate oricând modifica aşa cum este prevăzut în CCG. Clientul are dreptul să solicite ştergerea datelor sale, folosind adresele precizate în acest punct, mai jos.

La solicitarea Clientului, în termen de 30 zile calculate de la data cererii, Furnizorul îl informează în scris despre datele sale prelucrate de Furnizor, despre scopul operării de date, temeiul legal, durata, cine şi în ce scop primeşte şi au primit datele Clientului.

Persoana în cauză poate exercita drepturile sale la adresele:

Adresă de corespondență: Caraş-Severin, Reşiţa, Bulevardul Republicii 26, Centrul de Calculatoare - Depozit
E-mail: news@centrul.com

Cu orice întrebare sau observaţie referitoare la gestionarea de date, Clientul se poate adresa angajatului Furnizorului, folosind adresele de mai sus.

Clientul are oricând dreptul să ceară corectarea datelor sale înregistrate eronat sau ştergerea acestora. Clientul însuşi îşi poate modifica unele date pe Site, în alte cazuri Furnizorul va şterge datele în termen de 3 zile lucrătoare de la sosirea cererii, caz în care datele nu se mai pot recupera. Ştergerea nu se referă la gestionarea de date necesare în temeiul legilor (de ex. reglementările contabile), Furnizorul păstrând acele date cât timp este necesar.
 
UTILIZAREA ADRESELOR DE E-MAIL
 
Furnizorul acordă atenţie deosebită legalităţii utilizării adreselor de e-mail pe care le gestionează, folosindu-le pentru trimiterea de e-mailuri numai în modul specificat mai jos (informare sau promoţii).

Gestionarea adreselor de e-mail serveşte în primul rând la identificarea Clientului, menţinerea contactului pe parcursul onorării comenzilor, apelării la servicii.

În anumite situaţii Furnizorul va trimite celor în cauză informări prin e-mail despre modificările serviciilor sale sau ale CCG, precum şi despre alte servicii asemănătoare ale Furnizorului.

În cazul abonării la newsletter, adresa dvs. de email va fi salvată în baza noastră de date. Dezabonarea se poate realiza în orice moment, în mod gratuit.